image2 image1

NAJBLIŻSZE KONCERTY

ROK HERBERTOWSKI

Chór i wiolonczela

Czytaj więcej...

Franz Schubert - pieśni wielogłosowe


Czytaj więcej...

Muzyka i film. Koncert muzyki inspirowanej polskim kinem

Czytaj więcej...

Kolędy Europy


Czytaj więcej...

Średniowieczne gry o św. MokołajuCzytaj więcej...