image2 image1

Bibliotheca Rudolphina


Bibliotheca Rudolphina to projekt interdyscyplinarny, którego celem jest kompleksowa prezentacja jednego z najcenniejszych w Polsce, XVII-wiecznych śląskich zbiorów muzycznych, o wyjątkowym znaczeniu dla kultury europejskiej. Projekt zakłada zebranie dostępnych informacji na temat ocalałego księgozbioru, digitalizację i udostępnienie całości zachowanych zbiorów muzycznych biblioteki księcia legnicko -brzeskiego Jerzego Rudolfa oraz wyszukanie w bibliotekach na świecie brakujących głosów. W rezultacie powstanie strona internetowa www.rudolphina.pl, na której umieszczona zostanie całość zdigitalizowanych materiałów z metadanymi, katalog oraz opis i historia kolekcji. Udostępnione zostaną tam także transkrypcje wybranych utworów muzycznych do tej pory niepublikowane.
W ramach projektu zorganizowana zostanie seria koncertów, na których po kilkuset latach zostaną zaprezentowane nieznane dotąd, wybitne utwory renesansowe. Ich nagrania na 6 płytach CD trafią do zbiorów audio ważniejszych, światowych bibliotek. Opisy polskich źródeł muzycznych z tego zbioru włączone zostaną do międzynarodowego katalogu RISM we Frankfurcie n. Menem.

Elementy składowe realizowanego projektu:
- digitalizacja kolekcji będącej jednym z największych zbiorów muzycznych
XVII-wiecznej Europy, zawierającej kilka tysięcy utworów (obecnie 265 woluminów: druków i rękopisów), przechowywanych częściowo w Bibliotece Narodowej, w Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Legnicy, w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu, oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL. W ramach projektu zeskanowana zostanie całość zbiorów wrocławskich (4750 kart), legnickich (6500 kart) i warszawskich (13400 kart). Zbiory lubelskie (3000 kart) będą w 2014 r. digitalizowane i udostępnione w ramach projektu Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej;
- uzupełnienie zdekompletowanych zbiorów „Bibliotheca Rudolphina” o brakujące głosy dzięki międzynarodowym kwerendom muzykologów pod nadzorem wybitnych autorytetów w swej dziedzinie (prof. R. Pośpiech z Uniwersytetu Wrocławskiego, A. Kolbuszewska z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu;
- transkrypcje wybranych utworów na współczesny zapis nutowy (T. Dobrzański, P. Karpeta oraz muzykolodzy z Uniwersytetu Wrocławskiego);
- umieszczenie zdigitalizowanych materiałów, informacji o zbiorach oraz dokonanych transkrypcji na stronach internetowych projektu;
- nagranie 6 płyt CD z zabytkami „Bibliotheca Rudolphina” w nakładzie po 1000 egzemplarzy: 3 płyty Cantores Minores Wratislavienses – znanego od prawie 50 lat wrocławskiego chóru kameralnego założonego przez E. Kajdasza, a prowadzonego od 20 lat przez Piotra Karpetę oraz 3 płyty Ars Cantus – jednego z najlepszych polskich zespołów specjalizujących się w muzyce dawnej, prowadzonego od roku 2000 przez Tomasza Dobrzańskiego;
- cykl 18 koncertów (2 serie po 3 koncerty każdego zespołu rocznie w ciągu 3 lat trwania projektu) z prezentacjami multimedialnymi i prelekcjami dla słuchaczy. Koncerty odbywać się będą w miastach, gdzie obecnie przechowywane są zbiory „Bibliotheca Rudolphina”, tj. w Warszawie, Wrocławiu i Legnicy;
- rozesłanie nagranych płyt do wybranych bibliotek na świecie;
- umieszczenie opisów polskich źródeł muzycznych z „Bibliotheca Rudolphina”
w międzynarodowym katalogu RISM (Répertoire International des Sources Musicales), w którym do tej pory znajdują się jedynie 22 pozycje z tego zbioru.

Rudolphina" realizowana jest w latach 2014-2016 i jest jednym z priorytetowych projektów muzycznych Wrocławia - Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Projekt został dofinansowany w trybie wieloletnim przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wydarzenia Kulturalne 2014r. - priorytet "Muzyka", a w ramach wieloletniego programu rządowego Kultura+ w priorytecie "Digitalizacja" całość zbiorów "Rudolphiny" zastanie zdigitalizowana i opublikowana.