image2 image1

ZaŚciankowa rewolucja, czyli rzecz o tym dlaczego warto wyposażyć multi-funkcyjną salę do działań artystycznych

W ramach zadania wykonany zostanie ciągu zabudowy meblowej w sali przeznaczonej na próby i koncerty. Ma ona spełniać, oprócz roli akustycznej, magazyn dla sprzętu scenicznego porządkującego salę. Planowana zabudowa nie będzie płaskim ciągiem frontów, lecz poszczególne jej części zostaną ustawione względem siebie pod różnymi kątami w celu lepszego rozpraszania fali akustycznej. Element ten był zaplanowany przy projektowaniu akustycznym sali kilka lat temu - niestety zabrakło środków na jego realizację. Umożliwiając zabezpieczenie całego scenicznego sprzętu technicznego, ma on również ogromny wpływ na bezpieczeństwo osób, także niepełnosprawnych, biorących udział w realizowanych przez Kameralistów warsztatach i koncertach kameralnych. Również wygląd estetyczny, spójność oraz harmonizacja wizualna bardzo wydatnie uatrakcyjni wyżej opisaną przestrzeń dla interesariuszy oraz co dla nas także niezmiernie ważne, ułatwi korzystanie z niej przy realizacjach audio-wizualnych.

Wykonanie tytułowej „ścianki” - ciągu zabudowy meblowej o funkcji użytkowo-akustyczno-wizualnej - jest szczególnie istotne, wręcz kluczowe dla naszej instytucji (dla jej funkcjonowania, planów oraz możliwości rozwoju). Jej wykonanie umożliwi zdecydowanie szersze wykorzystanie sali jako miejsca realizacji zadań o charakterze warsztatowym i edukacyjnym, audycji streamowanych w sieci oraz realizacji w tej przestrzeni mini koncertów. Jej brak jest bardzo dotkliwy, ponieważ sala, w którą włożono przez wiele ostatnich lat mnóstwo pracy (dzięki pozyskanym wieloetapowo i z różnych źródeł środkom) nie może pokazać swojego ogromnego, drzemiącego w niej potencjału. Miejsce to potrzebuje ostatniego, ale jakże istotnego, szlifu. Bez jego wykonania wydawnictwa nutowe, najróżniejszy sprzęt techniczny i koncertowy, jak oświetlenie, nagłośnienie, podesty sceniczne, pulpity, statywy, czy stroje koncertowe - wszystkie te elementy znajdują się na widoku i w nieładzie. Zabezpieczenie wymienionych wyżej rzeczy jest nieodzowne - zarówno jako mienia instytucji oraz jako elementów, które znajdując się na prowizorycznych półkach po prostu szpecą salę. Niektóre z niezabezpieczonych elementów technicznych stanowią także zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, które w tymże pomieszczeniu się znajdują, w szczególności dla osób niepełnosprawnych. Zabudowa ta była zaplanowana przy projektowaniu akustycznym sali i spełniać powinna również rolę elementu rozpraszającego fale akustyczne - polepszając charakterystykę akustyczną pomieszczenia.
 
Kwota dofinansowania: 50 000 zł
Całkowita wartość zadania: 100 000 złDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego
Dofinansowano w ramach zadania inwestycyjnego ze środków Gminy Wrocław

Missa pro publico bono - interdyscyplinarny projekt koncertowo-edukacyjny aktywizujący lokalne ośrodki kultury i parafiePro publico bono - to określenie charakteryzujące istotę całego projektu. Stanowi motyw przewodni, który od dziesięcioleci przyświeca działalności artystyczno-edukacyjnej Wrocławskich Kameralistów. Podążając za tą dewizą jesteśmy zobligowani do przekazywania, a także utrwalania w świadomości interesariuszy, najlepszych i najbardziej cennych dzieł muzycznych. Szczególnie tych stworzonych oraz wykonywanych na ziemiach Polski na przestrzeni wieków. Dokonane nagrania, transkrypcje, wyciągnięte z mroku dziejów zapomniane utwory, rekonstrukcje muzyczne i koncerty wypełniły dyski pamięci w naszych umysłach, głosach, instrumentach. Chcemy podzielić się owymi zasobami również z tymi, którzy pozbawieni są dostępu do dóbr kultury wyższej lub jest on z różnych powodów utrudniony. Miasteczka i wsie bywają pomijane lub wręcz lekceważone przez duże ośrodki dystrybuujące ofertę kulturalną. Samo dzielenie się, choć w swej istocie chwalebne to tylko częściowe wparcie mniejszych ośrodków kultury oraz społeczności lokalnych. Utrwalenie oraz powtarzalność wydarzeń artystycznych, a także współpraca ma równie ważne znaczenie. Połączenie w jedną spójną całość tych wszystkich elementów jest sposobem na stworzenie skutecznego, systemowego modelu działań w ramach dostępności kultury dla szerokich grup społecznych.

Pomysł na realizację zadania stanowi połączenie działań na kilku płaszczyznach. To kompleksowa oferta kulturalna, będąca połączeniem różnych aspektów doświadczania sztuki. Efekt synergii chcemy osiągnąć poprzez połączenie muzyki, sztuki wizualnej oraz formy edukacyjnej. Założeniem projektu jest tematyczny cykl wydarzeń artystycznych prezentowanych kolejno w wybranych, lokalnych ośrodkach kultury, zlokalizowanych na północy regionu dolnego śląska. Ponadto do wspólnych działań zostaną włączone parafie różnych wyznań (głównie katolickie) znajdujące się w wybranych przez nas miastach.
Będą to: Prusice, Oborniki Śląskie, Wołów. Dobór powyższych lokalizacji nie jest przypadkowy. W wyniku wieloletniej działalności naszej instytucji, dokonaliśmy dogłębnej analizy potrzeb i oczekiwań odbiorców dóbr kultury w poszczególnych miejscach. Została ona wsparta konsultacjami z miejscowymi domami kultury. Poznaliśmy ich działalność, rodzaj oferty skierowanej do mieszkańców, a także rodzaje festiwali, koncertów, spotkań autorskich odbywających się w tej części regionu. Na tej podstawie stworzyliśmy program uzupełniający wymienione wydarzenia, poszerzając tę ofertę oraz jej dostępność.

W warstwie organizacyjnej nasz projekt składa się z trzechwydarzeń kulturalnych. Są one połączone w tematyczną całość oraz stanowią połączenie trzech elementów. Koncertu muzyki sakralnej, mobilnej wystawy plakatu artystycznego, a także części edukacyjnej w postaci multimedialnej prezentacji uzupełniającej prelekcje na temat wystawy i koncertu. Każde z wydarzeń serii stanowić będzie dwudniowy moduł, odbywający się w weekendy. W przypadku mniejszych ośrodków tylko w ten sposób możemy optymalnie zagospodarować czas i uwagę odbiorców. Podział jednego modułu zakłada przeznaczenie soboty jako dnia na wystawę plakatów oraz na prezentację multimedialną. Natomiast niedziela to dzień samego koncertu. Wydarzenia dnia pierwszego odbywać się będą w miejscowym ośrodku kultury natomiast sam koncert, przez wzgląd na proponowany repertuar, w kościele.

Zadanie będące przedmiotem wniosku jest kontynuacją dwóch projektów zrealizowanych przez Kameralistów w latach 2021-2022 w ramach dotowanego przez MKiDN cyklu „Missa pro Mundi" ( prezentacja Mszy jako gatunku muzycznego od średniowiecza po współczesność w formule on-line) , stanowiąc jego rozwinięcie i udoskonalenie. W przypadku wnioskowanego zadania „Missa pro publico bono", zamierzamy zaprezentować najbardziej wartościowe dzieła muzyki sakralnej ze szczególnym uwzględnieniem Mszy. Koncerty będą wykonywane na żywo z udziałem publiczności, wykorzystując wnętrza miejscowych świątyń. Ich historia, ciekawostki architektoniczne oraz aspekt udziału Kościoła w życiu kulturalnym, będzie przedmiotem treści prezentowanych podczas multimedialnych prezentacji w miejscowych ośrodkach kultury.

W obecnych czasach Msza jako gatunek muzyczny jest wykonywana głównie przy wszelakiego rodzaju uroczystościach, rzadko włączana do stałego repertuaru dużych instytucji kulturalnych. Zwykle są to utwory dobrze znane szerokiej publiczności. W naszym projekcie, konstruując programy poszczególnych wydarzeń muzycznych, skupiliśmy się się na kilku aspektach. Przekrojowość to pierwszy z elementów, który jest istotny. Żeby w pełni zrozumieć i docenić zmiany jakie zachodziły w komponowaniu Mszy na przestrzeni wieków, ważne są starannie dobrane przykłady muzyczne -reprezentatywne utwory z różnych epok. Drugim istotnym elementem jest istotny udział dzieł o wysokiej jakości artystycznej, lecz mniej znanych i tym bardziej wartych tego, by je przypomnieć i popularyzować. Jak Graduał z Wiślicy, który jest najstarszym zbiorem muzyki religijnej w Polsce. Równie wybitnym, co nieznanym jest też Kodeks Wrocławski, zawierający unikatowe kompozycje XV-wiecznego Śląska, w tym oryginalną pod względem stylu Missa Anonima. Kolejnym wartościowym zabytkiem muzycznym jest Missa Duplex Thomasa Stoltzera, będącego kapelmistrzem Katedry Wrocławskiej i twórcą pierwszego w historii wielogłosowego hymnu Te Deum. To tylko kilka przykładów na muzyczne perełki, które zostaną wykonane w ramach tego projektu.
Czynnikiem, który ma duże znaczenie w przekazie naszego projektu jest także tolerancja religijna. W programie koncertów znajdą się utwory sakralne komponowane dla różnych obrządków chrześcijaństwa. Poprzez ich zestawienie chcemy pokazać jak wiele wspólnych elementów Nas łączy. Zarówno w warstwie kulturowej, jak i wiary. Duży akcent kładziemy na to, iż kultura jest i powinna być ponad wszelakimi podziałami. Nic tak nie jednoczy, jak wspólne przeżywanie piękna.

Kolejnym elementem proponowanym jako część składowa naszego projektu jest wystawa plakatu oraz multimedialna prezentacja w formie prelekcji. Sama prelekcja będzie podzielona na dwie części. Pierwsza ma nawiązywać do mobilnej wystawy plakatu, druga poruszać zagadnienia związane z wykonywanym w ramach dwudniowego modułu koncertem.
Wystawa plakatu będzie utworzona z prac Marcina Mochy, grafika związanego z instytucją Wrocławskich Kameralistów. Od wielu lat Marcin Mocha tworzy swoje oryginalne prace na potrzeby działań artystycznych naszej instytucji, projektując plakaty koncertowe oraz wydawnictwa płytowe. Ich wyjątkowość i oryginalność wynika z głęboko przemyślanych koncepcji, ciekawych środków wyrazu oraz spójności z treścią poszczególnych wydarzeń muzycznych. Plakaty te są doskonałym przykładem jak w nowoczesny sposób łączyć tradycyjne w swoim przekazie programy koncertowe z ich przesłaniem i ideą. Dodatkowym atutem prac Marcina Mochy jest możliwość interpretacji i własnego spojrzenia przez odbiorcę na dzieła artysty, które nie epatują w swym wyrazie skrajnościami oraz kontrowersjami. Wystawa plakatu będzie miała formę mobilną, łatwą do zaadaptowania jej w różnych przestrzeniach. Miejscem jej wystawienia, podobnie jaki multimedialnej prezentacji będą lokalne domy kultury. Zaprezentowane zostanie około 20-30 plakatów w formie wielkoformatowych wydruków na dwustronnych standach wraz ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi wydarzeń muzycznych, których dotyczy. Prezentacja prac wzbogacona zostanie nagraniami muzycznymi Wrocławskich Kameralistów, które zilustrują poszczególne koncerty zamieszczone na plakatach. Dodatkowo przygotowana zostanie dla osób niewidomych i niedowidzących audiodeskrypcja wszystkich plakatów pokazywanych na wystawie.

Prelekcje w formie prezentacji multimedialnych, będą stanowiły uzupełnienie oraz część edukacyjną pozostałych dwóch wydarzeń artystycznych. W ramach pierwszej prelekcji zostanie poruszony temat historii polskiego plakatu. To niewątpliwie arcyciekawe zagadnienie biorąc pod uwagę, jak bogatą tradycje i spuściznę ma ta dziedzina polskiej sztuki. Co warte podkreślenia, ten temat stosunkowo rzadko prezentowany jest szerszej publiczności, szczególnie w mniejszych miejscowościach i ośrodkach kultury.
Druga z prelekcji dotyczyć będzie koncertu, prezentowanego na drugi dzień modułu wydarzenia. W prosty i przystępny sposób z zastosowaniem multimediów, zostanie przedstawiony rys historyczny, miejsca tworzenia oraz aspekty muzyczne zawartych w programie koncertowym utworów.
W ramach sprostania potrzebom osób z niepełnosprawnościami, prelekcje będą dostępne dla osób niesłyszących, dzięki zatrudnionemu tłumaczowi języka migowego.

Sposób promocji i koordynacji projektu jest pomyślany w ten sposób, aby publiczność z poszczególnych miejscowości mogła uczestniczyć w każdym z koncertów. Jest to element wprowadzenia spójności, nawiązywania współpracy i kontaktów pomiędzy poszczególnymi ośrodkami. Pomocne w tym będzie wykorzystanie lokalnych mediów oraz wsparcie lokalnych parafii.

Cykl „Missa pro publico bono" ma stanowić rodzaj muzycznej wędrówki po poszczególnych miastach. Chcemy stworzyć mapę szlaku artystycznych spotkań, spinających lokalne ośrodki kultury oraz parafie siecią wzajemnych powiązań. Powiązania te mają procentować wymianą kulturalną, koordynacją większych i cyklicznych wydarzeń artystyczno-edukacyjnych. Poprzez bezpośrednie i celowe działania, pragniemy wypracować w społecznościach poszczególnych miejscowości potrzebę uczestniczenia oraz współtworzenia kulturalnego życia w ich mikroregionach. Od strony artystycznej, efektem bardzo istotnym jest dotarcie z oryginalną, wysokiej jakości ofertą do środowisk, które są pozbawione lub mają ograniczony dostęp do ciekawych wydarzeń kulturalnych. Projekt nasz ma stanowić początek współpracy Kameralistów i ich stałe uczestnictwo w życiu kulturalnym tej części regionu. Jako prężnie działająca jednostka kultury o bogatej tradycji i osiągnięciach, mamy możliwość stymulacji oraz wspierania mniejszych ośrodków kultury w dziele upowszechniania dóbr kultury. Wychodząc w pewien sposób poza ramy naszej codziennej działalności koncertowej, mamy szansę zdobywać dodatkowe atuty oraz umiejętności, które w niełatwej obecnie sytuacji pozwolą naszej instytucji na dalszy rozwój i efektywne funkcjonowanie.

Projekt zostanie zrealizowany przez zespoły działające w ramach wrocławskiej instytucji kultury Wrocławscy Kameraliści. Będą to: chór Cantores Minores Wratislavienses pod kierownictwem Piotra Karpety, zespół muzyki dawnej Ars Cantus pod kierownictwem artystycznym Tomasza Dobrzańskiego, męski kwartet wokalny Stoltzer Ensemble oraz zaproszeni przez instytucję artyści gościnni.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego
 
Kwota dofinansowania: 45 000 zł
Całkowita wartość zadania: 77 000 zł

Missa pro Mundi - tematyczny cykl koncertowy, ukazujący Mszę jako gatunek muzyczny od X wieku po współczesność

Instytucja realizuje zadanie "Missa pro Mundi - tematyczny cykl koncertowy, ukazujący Mszę jako gatunek muzyczny od X wieku po współczesność" w ramach programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu "Muzyka", realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Przedmiotem zadania jest realizacja i udostępnienie bezpłatne dwóch koncertów online, inaugurujących projekt "Missa pro Mundi", podczas których pragniemy ukazać szerokiej gamie odbiorców piękno, ponadczasowość, uniwersalizm oraz inne wartości niesione przez gatunek muzyczny, jakim jest Msza - od najstarszych zabytków muzycznych takich jak Missa Notre Dame, aż po współczesną formę gatunku.

Każda z części jest pomyślana jako prezentacja stylu muzycznego oraz techniki wykonawczej danej epoki. Ukazuje różnorodność form, technik wykonawczych oraz składów, w jakich Msze były wykonywane. Prezentuje Mszę jako utwór w odmiennych obrządkach wyznaniowych. Przedstawia wybitne, choć często mało znane utwory. Zestawienie ze sobą różnych kompozytorów daje szanse porównania i konfrontacji odmiennych koncepcji twórczych oraz technik komponowania. Program poszczególnych części cyklu koncertowego został tak dobrany, żeby zadowolić gusta wytrawnych melomanów, a jednocześnie być przystępnym i zachęcającym dla mniej wyrobionego słuchacza. Dodatkowo każdy koncert będzie opatrzony wstępem oraz omówieniem poszczególnych kompozycji. Ten element ma stanowić pomoc i ułatwienie dla grupy odbiorców, którzy zaczynają przygodę z muzyką poważną oraz uzupełnieniem wiedzy dla doświadczonych słuchaczy.
Realizacja projektu w formule online stwarza dodatkowe możliwości wyeksponowania i prezentacji poszczególnych miejsc, w zdecydowanej większości historycznych i zabytkowych, w których koncerty będą wykonywane.
Najwyższy poziom artystyczny wykonania koncertów oraz całościowej realizacji projektu, wpłynie niewątpliwie na zwiększenie zainteresowania kulturą wyższą wśród szerokiego grona odbiorców. Nowoczesna forma projektu z wykorzystaniem różnorodnych środków przekazu, dzięki swojej atrakcyjnej formule, umożliwi dostęp do słuchaczy, którzy na koncert fizycznie by się nie wybrali - na przykład młodzież, osoby starsze oraz niepełnosprawne. W sytuacji ewentualnych ograniczeń epidemicznych formuła online może okazać się zasadniczym atutem.

Koncerty realizowane w ramach projektu:

Część pierwsza cyklu ,,Pojedynek Mistrzów epoki Ars Nova"
realizacja w dniach 27-30.10.2021r. w Klasztorze Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach
w wykonaniu zespołu muzyki dawnej "Ars Cantus"
pod kierownictwem artystycznym Tomasza Dobrzańskiego
W programie:
Guillaume de Machaut (1300-1377) - Missa Notre Dame
Mikołaj z Radomia (1400?-1450?) - trzy pary Gloria i Credo, Alleluja

Część drugą cyklu ,,Msza i chorał protestancki"
realizacja w dniach 25-27.11.2021r. w Ewangelickim Kościele Opatrzności Bożej we Wrocławiu
w wykonaniu:
chóru kameralnego ,,Cantores Minores Wratislavienses"
męskiego kwartetu wokalnego ,,Stoltzer Ensamble"
prof. Marek Pilch - organy
Piotr Karpeta - kierownictwo artystyczne
W programie:
Michael Praetorius (1571-1621) - Missa a 8
opracowania chorałów protestanckich


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”,
w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Missa pro Mundi - kontynuacja tematycznego cyklu koncertowego, ukazującego Mszę jako gatunek muzyczny od X w. do dzisiajWrocławscy Kameraliści w ramach dotacji celowej ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca realizują następujące zadanie:

Missa pro Mundi - kontynuacja tematycznego cyklu koncertowego, ukazującego Mszę jako gatunek muzyczny od X w. do dzisiaj

Przedmiotem zadania jest realizacja i udostępnienie bezpłatne dwóch koncertów online, stanowiących kontynuację rozpoczętego w 2021 roku projektu Missa pro Mundi, w ramach którego pragniemy ukazać szerokiej gamie odbiorców piękno, ponadczasowość, uniwersalizm oraz inne wartości niesione przez gatunek muzyczny, jakim jest Msza - od najstarszych zabytków muzycznych takich jak Missa Notre Dame, aż po współczesną formę gatunku.

Każda z części jest pomyślana jako prezentacja stylu muzycznego oraz techniki wykonawczej danej epoki. Ukazuje różnorodność form, technik wykonawczych oraz składów, w jakich Msze były wykonywane. Prezentuje Mszę jako utwór w odmiennych obrządkach wyznaniowych. Przedstawia wybitne, choć często mało znane utwory. Zestawienie ze sobą różnych kompozytorów daje szanse porównania i konfrontacji odmiennych koncepcji twórczych oraz technik komponowania. Program poszczególnych części cyklu koncertowego został tak dobrany, żeby zadowolić gusta wytrawnych melomanów, a jednocześnie być przystępnym i zachęcającym dla mniej wyrobionego słuchacza. Dodatkowo każdy koncert jest opatrzony wstępem oraz omówieniem poszczególnych kompozycji. Ten element ma stanowić pomoc i ułatwienie dla grupy odbiorców, którzy zaczynają przygodę z muzyką poważną oraz uzupełnieniem wiedzy dla doświadczonych słuchaczy.
Realizacja projektu w formule online stwarza dodatkowe możliwości wyeksponowania i prezentacji poszczególnych miejsc, w zdecydowanej większości historycznych i zabytkowych, w których koncerty będą wykonywane.
Najwyższy poziom artystyczny wykonania koncertów oraz całościowej realizacji projektu, wpłynie niewątpliwie na zwiększenie zainteresowania kulturą wyższą wśród szerokiego grona odbiorców. Nowoczesna forma projektu z wykorzystaniem różnorodnych środków przekazu, dzięki swojej atrakcyjnej formule, umożliwi dostęp do słuchaczy, którzy na koncert fizycznie by się nie wybrali - na przykład młodzież, osoby starsze oraz niepełnosprawne.

Koncerty realizowane w ramach projektu:

„Chorał i motet-najstarsze muzyczne zabytki sakralne"
pierwszy koncert (część trzecia cyklu)
realizacja w dniach 16-18.06.2022r. w Bazylice kolegiackiej Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wiślicy
w wykonaniu męskiego kwartetu wokalnego „Stoltzer Ensemble'' w składzie:

Radosław Pachołek - alt
Maciej Gocman - tenor
Piotr Karpeta - baryton
Rafał Chalabala - bas
z gościnnym udziałem
Burkarda Wehnera - kantora

W programie:

Graduał Wiślicki X wiek
Thomas Stoltzer - Missa Duplex, Magnificat


„Skarby Kodeksu Wrocławskiego"
drugi koncert (część czwarta cyklu)
realizacja w dniach 25-27.10.2022r. w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu
w wykonaniu:
zespołu muzyki dawnej „Ars Cantus" w składzie:

Monika Wieczorkowska - śpiew
Aleksandra Joanna Hanus - śpiew
Radosław Pachołek - śpiew
Maciej Gocman - śpiew
Piotr Karpeta - śpiew
Rafał Chalabala - kantor
Tomasz Dobrzański - kierownictwo artystyczne

W programie:

Kodeks Wrocławski XV wiek - Missa Anonima II
Super Ripam Jordanis, Miranda Nimis


Kwota dofinansowania: 84 000 zł
Całkowita wartość zadania: 106 600 zł

W strumieniu muzyki - zakup sprzętu audio-video do przeprowadzania transmisji streamowych oraz rejestracji koncertów

Instytucja realizuje zadanie "W strumieniu muzyki - zakup sprzętu audio-video do przeprowadzania transmisji streamowych oraz rejestracji koncertów" w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2020 "Infrastruktura kultury".

Przedmiotem zadania jest zakup sprzętu audiowizualnego, który umożliwia rejestrację, streamowanie oraz nieodpłatne udostępnianie wydarzeń artystycznych w Internecie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Dofinansowano w ramach zadania inwestycyjnego ze środków Gminy Wrocław